Cheng wei shi lun shu ji jie du. Mo na pian. 3

Translated Title: 
Interpretation of Master Kui-Ji's commentary on Vijñaptimātratāsiddhiśāstra :Cheng wei shi lun shu ji. Part 3 : on the manas-vijñāna
Author: 
Li, Runsheng, 1936-
Statement: 
Li Runsheng zhuan.
Publisher: 
Ontario : Buddhist Dharmalaksana Society (Ontario)
Year: 
2017
ISBN: 
9780968712771
Class: 
183.94
Code: 
KUI / LI