Neng duan jin gang bo re bo luo mi duo jing zuan shi. 能斷金剛般若波羅蜜多經纂釋

Translated Title: 
A compilation and exposition of Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
Author: 
Luo, Shixian
Lo, Sze-hin
Statement: 
[zuo zhe Luo Shixian].
Publisher: 
Hong Kong : Institute of Maitreya Studies
Year: 
2013
Class: 
BQ 1997
Code: 
LUO
Notes: 
Reprint. First published : Jiulong : Fo jiao fa xiang xue hui, 1975.