Ningengaku, Shinrigaku

Author: 
Saigusa, Mitsuyoshi, 1923-
Statement: 
henshū Saigusa Mitsuyoshi.
Publisher: 
Tōkyō : Risōsha
Year: 
1982
Class: 
181
Code: 
SAI